English flag Norwegian flag Swedish flag

Tulldeklarering

Från Norge till EU eller motsatt.

Transport av flyttgods till eller från ett icke-EU-land, som t.ex. Norge och från eller till ett EU-land, t.ex. Spanien, Frankrike eller Tyskland är UNDANTAGET från tullavgifter och moms. Flyttegodset måste däremot tullklareras för att få det definierat som tull- och momsfritt. Fru Flytt efterträdare tar hand om detta, det enda ni behöver ta fram är följande dokument: Gränsen mellan Frankrike och Spanien

Vid införsel till Spanien eller andra EU-länder:
- Kopia av pass.
- Kopia av lagfart eller hyreskontrakt med en varaktighet på minst 2 år på bostad i tillflyttningslandet, inregistreringsbevis från kommunen som du skall bo i. Därutöver skriver vi packlistor som bifogas dokumenten och fraktbrevet.

Vid införsel till Norge:
- Kopia av pass
- Norska Tullverkets ”Egenerklæring for innførsel av flyttegods*"Verdierklæring" för flyttgodset
Därutöver skriver vi packlistor som bifogas dokumenten och fraktbrevet.

Inom EU:
Om ni ska flytta inom EU, t ex från Spanien till Sverige eller omvänt, behövs ingen tullklarering. Däremot måste moms/IVA betalas på transportkostnaden, är det spansk IVA på 21% som ska betalas för transport från Spanien til Sverige och svensk moms på 25% måste betalas för transport från Sverige til Spanien. Det enda som behövs i dokumentväg, utöver fraktbrevet, är packlistorna som vi skriver när vi hämtar flyttgodset.

På länken www.toll.no finns nyttig information om tullbestämmelser om ni har tänkt att införa varor till Norge som inte definieras som flyttgods. Om man
t ex vill ta med sig sin spanskregistrerade bil till Norge, kan det vara bra att veta vad som gäller.
Motsvarande till Sverige hittar du på www.tullverket.se. Även detta kan vi hjälpa till med.

*Egenerklæring for innførsel av flyttegods” är ett formulär som ska fyllas i och undertecknas personligen. Här intygar ni att inget olagligt finns med i flyttgodset. Dessutom intygar ni att ni varit utflyttade från Norge i minst ett år. Se sidan med blanketter och dokument.

Motto:
FRU FLYTT EFTERTRÄDARE
SÄTTER KUNDEN OCH KUNDENS ÄGODELAR I FOKUS

Vision:
BARA NÖJDA KUNDER


Adress:
Sucesores Fru Flytt S.L.U.
Plaça la Pau 1, 1B.
ES-03590 Altea (Alicante)
Spanien

Mobiltelefon: (0034) 693 804 500
Telefon: (0034) 965 069 827

E-post: post@fruflytt.com
Web: www.fruflytt.com


Flyttbil
Webbplatskarta   Copyright © 2008 - 2018 Sucesores Fru Flytt S.L.U. alla rättigheter förbehålles. Sekretess och säkerhet.