English flag Norwegian flag Swedish flag

Tolldeklarering

Fra Norge til EU og motsatt.

Transport av flyttegods mellom et ikke-EU-land for eksempel Norge - og et EU-land for eksempel Spania, Frankrike og Tyskland er FRITATT for toll og moms. Flyttegodset må tollklareres for å få det definert toll- og momsfritt. Fru Flytt etterfølger tar seg av dette, du må bare fremskaffe følgende dokumenter: Grensen mellom Frankrike og Spania

Ved innførsel til Spania eller andre EU-land:
- Kopi av pass.
- Kopi av skjøte eller leiekontrakt av minst 2 års varighet på bolig i tilflyttingslandet, innregistreringsbevis fra kommunen du skal bo i.
I tillegg sørger vi for å lage pakklister som følger dokumentene og fraktbrevet.

Ved innførsel til Norge:
- Kopi av pass
- Tollvesenets Egenerklæring for innførsel av flyttegods * Verdierklæring for flyttegodset.
I tillegg lager vi pakklister som følger dokumentene og fraktbrevet.

Innen EU:
Skal du flytte innen EU – eksempelvis fra Spania til Sverige eller omvendt – trenger du ikke tolldeklarering, men du må betale moms/IVA av transportbeløpet, skal det betales spansk IVA på 21 % for transport fra Spania til Sverige. Når gods transportteres fra Sverige til Spania må betales svensk moms på 25 %. Det eneste som er nødvendig av dokumenter i tillegg til fraktbrevet er pakklistene som vi lager når vi henter ditt flyttegods.

På linken www.toll.no kommer du direkte inn på Tollvesenets nettsider. Her kan du finne nyttig informasjon om tollbestemmelsene hvis du har tanker om å innføre ting til Norge som ikke defineres som flyttegods. Noen vil gjerne ta med seg sin spanskregistrerte bil hjem til Norge, og da er det greit å vite hvordan man forholder seg.
Lignende til Sverige finner du på www.tullverket.se. Selvsagt kan Fru Flytt etterfølger også hjelpe deg med å finne ut av dette.

* Flyttegodserklæring for innførsel til Norge er et skjema som må fylles ut og undertegnes av kunden. Her skriver du under på at det ikke er pakket noe ulovlig i flyttelasset. Videre erklærer du at du har vært utflyttet fra Norge i minst ett år. Se siden med skjemaer og dokumenter.

Motto:
FRU FLYTT ETTERFØLGER
SETTER KUNDEN OG KUNDENS EIENDELER I FOKUS

Visjon:
BARE FORNØYDE KUNDER


Adresse:
Sucesores Fru Flytt S.L.U.
Plaça la Pau 1, 1B.
ES-03590 Altea (Alicante)
Spania

Mobiltelefon: (0034) 693 804 500
Telefon: (0034) 965 069 827


E-post: post@fruflytt.com
Web: www.fruflytt.comFlyttebil
Nettstedkart   Copyright © 2008 - 2018 Sucesores Fru Flytt S.L.U. alle rettigheder reserverede. Personvern og sikkerhet.